"Projektų mozaika" – mokymas(is) kitaip

Spausdinti Įkelti informaciją
2017-05-04     Autorius:  Dainora RaudienėPanevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje balandžio 25 d. 6-8 klasių mokiniams vyko kultūrinės ir pažintinės veiklos diena „Projektų mozaika“. Nuo lapkričio 1d. iki kovo 31 d. pirmą kartą mūsų progimnazijoje buvo vykdoma visuotinė projektinė veikla: visi 6-8 klasių mokiniai buvo pasirinkę jiems patikusį projektą ir kartu su mokytojais – projektų vadovais nagrinėjo, tyrė, aiškinosi, kūrė ir t.t. Projektų temas pasiūlė kiekvienas 6-8 klasėse dėstantis mokytojas.

Projektinis darbas – tai tiriamoji, mokslinė, pažintinė ir kūrybinė veikla. Šis darbas skatina mokinius ieškoti, savarankiškai ir laisvai mąstyti. „Projektas“ suprantama labai įvairiai. Dažniausiai jis įvardijamas kaip ,,bendra veikla kokiai nors problemai spręsti”. Elementari projekto schema- ,,viena problema + grupė žmonių, kurie tą problemą sprendžia”.

Projektinis darbas – tai mokymosi metodas, kuriam neužtenka vien teorijos studijavimo, bet reikia ir praktinės patirties, reikia imtis iniciatyvos ir veikti tikrame darbo procese, priimti sprendimus planuojant, vykdant planą ir vertinant galutinį ar tarpinį rezultatą. Projektinio darbo metu mokiniai, bendradarbiaudami su mokytojais ir kitais žmonėmis, tiria ir sprendžia problemas, neatitrūkę nuo tikrovės, kurioje jos iškyla. Mokytojo uždavinys čia ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriui, apibrėžti darbo rėmus, konsultuoti. Darbą turi vainikuoti konkretūs vaisiai – projekto produktai: knygelė, filmukas, stendas, žaidimas ir t.t.

„PROJEKTŲ MOZAIKA“ – pirmas toks projektinis „blynas“ mūsų progimnazijoje. Projektus pristatė 26 projektų grupės: aktų salėje buvo pristatyta 16 projektų, o Konferencijų salėje – 10 projektų. Mokiniai turėjo paruošti tikslų, aiškų ir konkretų projekto pristatymą, parodyti gebėjimą viešai kalbėti. Projektų pristatymą vertino dvi komisijos. Jos peržiūrėjo pateiktas projektų ataskaitas, veiklos planus, projektų sukurtus produktus ir išrinko geriausiai pavykusius projektinius darbus.

Buvo atlikti TOKIE PROJEKTAI: „Sanžilės kanalas“, „Gimtinė pro rasos lašą“, „Populiariausi mokyklos sportiniai laimėjimai“, „Rūkymo žala organizmui“, „Aplinkosaugos monitoringas moksleivio akimis“, „Laiškas gimtinei“, ”Ką veikiame po pamokų?“, „Statistinis tyrimas „Tai aktualu mūsų progimnazijoje“, „Didžiosios Britanijos Karališkoji šeima“, „Netradiciniai sportiniai žaidimai“, „Stiklo gaminiai“, „Buvę Alfonso Lipniūno mokyklos mokiniai“, „Vienas gyvūnas – keli požiūriai“, „Panevėžio vienuolynų gyvenimas ir veikla šiandien“, „Žaliųjų augalų tyrimas naudojant įvairias dygimo ir auginimo sąlygas“, „Noriu būti olimpietis – olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“, „Eksperimentai fizikoje“, „Muzika ir teatras“, „Stalo žaidimai. Medžio technologijos“, „Ką pasakoja progimnazijos mokinių vardai“, „Interneto svetainės kūrimas“, „Sėdmaišių gamyba“, „Moki žodį – žinai kelią“, „Cheminiai elementai maiste ir jų įtaka mūsų regėjimui“, „Mano mokykla (anglų kalba)“, „Lietuvos istorija mano miesto (Panevėžio) gatvėse ir aikštėse“. Skaitykloje buvo parengta projektų produktų – maketų, knygelių, sėdmaišių, žaidimų, stendinių pranešimų ir kt. – paroda.

O penktokai turėjo ypatingą užduotį: specialiuose lapuose vertino kiekvieno projekto pristatymą ir pasirinko 3 labiausiai patikusius pristatymus. Pagal penktokų vertinimus buvo apdovanoti labiausiai mokiniams patikę projektai.

Šios dienos projektų pristatymas davė gerų idėjų kitiems mokslo metams – ką keisti, ką daryti kitaip, patobulinti ir t.t. Projektinė veikla yra šiuolaikinis mokymo(si) metodas, suteikiantis galimybę mokiniams įgyti įvairių kompetencijų ir gebėjimų, todėl mes tęsime tokią veiklą ir kitais mokslo metais.

„Projektų mozaikos“ koordinatorė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Dainora Raudienė

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra